Αποστολή και επιστροφές

Οι αποστολές αλλά και οι επιστροφές των εμπορευμάτων γίνονται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κατάστημα.

Τηλ. 2310 688 996